Hansted golfklub

Klubaften

Vi holder en klubaften hver onsdag kl.17.00

hvor alle medlemmer er velkommen til

deltage. Efter spillet er der mulighed for at

købe pølser med brød.