Golf og hyggeligt samvær

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Hansted Golfklub:

 

 

Formand             

Karen Sørensen

Tlf.: 7562 1901, Mobil: 2487 0604

E-mail: fmd@hanstedgolf.dk

  

 

Næstformand             

Aage Jul Sørensen

Mobil: 

E-mail: Aage@hanstedgolf.dk

 

 

Kasserer

Gunnar Sørensen

Mobil: 8174 5574

E-mail: gunnar@hanstedgolf.dk

 

 

 

Bestyrelsesmedlem

Bo Larsen

Mobil: 

E-mail: BAKKEVÆNGET54@GMAIL.Com

 
 

 

 

Bestyrelsesmedlem

Allan

Mobil: 

E-Mail: 

 

 

Suppleanter og revisisorer

1.Suppleant: Poul Erik Sørensen

2. Suppleant: Claus Pedersen

Revisor: Anni Bahnsen

Revisor: Anne-Mette Birkebæk

Revisor suppleant:Poul Knak

 

Bestyrelsens arbejde:

  • Vedtægter
  • Forretningsorden
  • Regnskab - Budget
  • Bestyrelsesmøder - referater
  • Generalforsamling