Golf og hyggeligt samvær

Ekstraordinær generalforsamling

dato: 
Mandag, 19. november 2018 - 10:30
Den samlede bestyrelse indkalder til en ekstraordinær generalforsamling på Egebjerg skole, onsdag 28. november kl. 18.30. Formålet er at vælge tre nye bestyrelsesmedlemmer, da Knud Nielsen, Gunnar Sørensen og Karen Sørensen ønsker at udtræde af bestyrelsen, og de to suppleanter ikke har mulighed for at tage over.
 
Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er:
 
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer
4. Valg af suppleanter
5  Eventuelt
 
Hvis du er interesseret i at træde ind i bestyrelsen, så send en e-mail til info@hanstedgolf.dk senest 23. november 2018. Du er velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem, såfremt du vil høre nærmere om arbejdet i bestyrelsen.
 
Navnene på kandidaterne vil formidlet via e-mail, så du kan give en fuldmagt til et andet medlem eller til et medlem af bestyrelsen, hvis du ikke har mulighed for at deltage. Der vil også være mulighed for at melde sig som kandidat på den ekstraordinære generalforsamling, men i givet fald vil der ikke kunne indsamles fuldmagter fra medlemmer, der ikke kan deltage.
 
Den nye bestyrelse konstituerer sig selv på sit første møde, hvor der skal vælges en formand, næstformand, kasserer og  sekretær.
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen